-?йлдвэртэй танилцах х?сэлтээ онлайнаар болон цаасаар заавал б?гл?ж маркетингийн албанд захиалга ?г?х
-Х?т?лб?рт оролцогчын насны хязгаар 11+ дээш байх
-Х?т?лб?рт оролцож байгаа баг б?рэлдэх??ний тоо 25 х?н байх б?г??д 1 групп болно.
-Маркетингийн албанаас танд ?д?р цагийг ажлын 8 цагт мэдэгдэх ба заасан ?д?р яг цагтаа ирэх
-?йлдвэртэй танилцаж байгаа баг б?рэлдэх??ний эр??л мэндийн байдлыг группын ахлагч хариуцах
-Байгууллагын х?д?лм?рийн аюулг?й байдалыг дагаж м?рд?х
-Х?т?лб?рийн турш х?тчийн зааврыг дагаж м?рд?х

 

三上悠亚高清视频-磁力连接下载