Бизнес харилцагчидад зориулсан

Бизнес харилцагчидад зориулсан

-ХАБ зааварчилгаа ?г?х -?йлдвэр дотор оруулж ?з??лэх -?з??лэнгийн ?р??нд танилцуулга хийх -Б?тээгдэх??ний амталгаа -Маркетингийн танилцуулах ?йл ажиллагаа -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэлэг гарду...

2015-09-17 Дэлгэрэнг?й
Мэргэжлийн ангийн оюутан, туршлага судлах

Мэргэжлийн ангийн оюутан, туршлага судлах

-ХАБ зааварчилгаа ?г?х -?йлдвэр дотор оруулж процесс ?з??лэх -?з??лэнгийн ?р??нд танилцуулга хийх -Б?тээгдэх??ний амталгаа -Маркетингийн танилцуулах ?йл ажиллагаа -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэл...

2015-09-17 Дэлгэрэнг?й
Оюутан ахлах ангийн сурагчид

Оюутан ахлах ангийн сурагчид

-ХАБ зааварчилгаа ?г?х -?йлдвэрийн процессийг гаднаас ?з??лэх -?з??лэнгийн ?р??нд танилцуулга хийх -Б?тээгдэх??ний амталгаа -?йлдвэрийн х??хэлдэй анимейшин ?з??лэх -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэ...

2015-09-17 Дэлгэрэнг?й
Бага, дунд ангийн сурагчид

Бага, дунд ангийн сурагчид

-ХАБ зааварчилгаа ?г?х -?йлдвэрийн процессийг гаднаас ?з??лэх -?з??лэнгийн ?р??нд танилцуулга хийх -Б?тээгдэх??ний амталгаа -?йлдвэрийн х??хэлдэй анимейшин ?з??лэх -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэ...

2015-09-17 Дэлгэрэнг?й
三上悠亚高清视频-磁力连接下载